Facebook post by University of Helsinki

Monen nuoren liikkuminen vähenee murrosiän aikana. Itselle mieluisan liikkumistavan löytäminen ja tieto siitä, että muustakin kuin hikiurheilusta on hyötyä, edistävät nuorten liikkumista.
Omakohtaiset oivallukset liikunnasta tuovat lisää liikettä nuorten elämään | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Liikunnan lisäämiseen kannustavat tekijät näyttävät kietoutuvan hyötyjen ympärille eli koetaanko liikkumisesta olevan itselle hyötyä ja millaisena itseä hyödyttävä liikkuminen ymmärretään.