Facebook post by University of Helsinki

– Det är så lätt för oss att tala om andra människor och människogrupper, men inte tala med dem. Bara genom kontakter kan vi se människan bakom stämpeln. Alumn och biskop emerita Irja Askola har alltid understött dialog, fast Askola själv också har fått utstå mycket hatretorik och hets under sin karriär i kyrkan. Hon är en av de första kvinnliga prästerna och den första kvinnliga biskopen, hon har välsignat samkönade par och försvarat asylsökande.
Irja Askola: "Vi talar mycket om främmande människor, men inte tillräckligt mycket med dem" | Helsingfors universitet helsinki.fi

För mig är vetenskapen ett redskap som hjälper mig navigera mot rättvisa och nåd. Vetenskapen gör gott. Den ökar vår förståelse, säger biskop emerita Irja Askola.