Facebook post by University of Helsinki

Ääriliikkeitä ja globaaleja turvallisuusongelmia tutkittaessa keskitytään yleensä valtioon kohdistuviin riskeihin. Nyt tutkijat ottavat keskiöön ihmisen kokemuksen turvallisuudesta.
Mitä yhteiskunnallisia seurauksia turvattomuuden tunne voi aiheuttaa? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Mitä yhteiskunnallisia seurauksia tiettyjen ryhmien turvattomuuden tunne voi aiheuttaa? Svenska social- och kommunalhögskolanin (Soc&kom) johtama pohjoismainen tutkimushanke tarkastelee turvallisuusuhkia uudesta näkökulmasta.