Facebook post by University of Helsinki

– Vaikka tutkimustyössä tutkija kokee usein painetta uudistua, vaikuttamistyössä johdonmukainen viesti ja riittävä toisto ovat tärkeitä, sanoo akatemiatutkija Hanna Wass. Wass on itse ollut kolme kertaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavana.
Tutkijat tarjoavat tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopistossa on valtavasti tietoa, jota pitäisi Hanna Wassin mielestä saada enemmän poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.