Facebook post by University of Helsinki

Det nya magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och -ledarskap som inleds hösten 2019 ger färdigheter för expert-, ledarskaps- och planeringsuppdrag inom social- och hälsovården. Utbildningen svarar på samhällets behov av experter inom området, säger det kommande programmets ledare professor Heikki Hiilamo.
Helsingfors universitet inleder utbildning av sakkunniga inom social- och hälsovård med ett nytt magisterprogram | Helsingfors universitet helsinki.fi

Det unika programmet kombinerar social- och hälsovetenskap och tillgodoser samhällets behov av sakkunniga inom området.