Facebook post by University of Helsinki

”Vi skapar framtiden med vetenskapens kraft och utbildar världsförändrare. Vårt mål är att de som utexamineras ska ha både förmåga och mod att ta tag i globala problem och lösa dem i samarbete med experter inom olika områden”, sade rektor Sari Lindblom i sitt inskriptionstal.
”Hållbarhetskompetens är en grundläggande färdighet för världsförändrare” | Helsingfors universitet helsinki.fi

I sitt inskriptionstal den 31 augusti betonade Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom universitetets roll i spetsen för förändring samt betydelsen av det nya millenniets grundläggande färdigheter.