Facebook post by University of Helsinki

Urvalsproven börjar i dag! Vi har förberett oss på proven med bl.a. 20 000 munskydd, 300 liter handsprit och 38 kilometer elsladd. I användning har vi allt som allt 60 000 kvadratmeter utrymme. Lycka till, alla sökande! https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat-och-magisterprogram/gemensamma-ansokan/urvalsprov?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Urvalsprov | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

På basis av framgång i urvalsprov antas studenter i huvudsak till kandidatprogrammen och till utbildningsprogrammen inom det medicinska området. Detta förfarande kallas för provpoängsantagning. Även till vissa magisterprogram antas studenter på basis av ett urvalsprov. På denna sida finns i...