Facebook post by University of Helsinki

USA:n opioidiepidemia ja huumekuolemat ovat olleet paljon otsikoissa. Lisääntynyt lääkkeiden käyttö ja niiden määrääminen ovat yhteydessä huumeiden käyttäjien kuolemiin myös Suomessa, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.
Lisääntynyt lääkkeiden käyttö yhteydessä huumekuolemiin myös Suomessa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

huumekuolemat ja reseptilääkkeet Suomessa