Facebook post by University of Helsinki

Suomen hallitusten suhtautuminen Natoon on muuttunut eniten 1990-luvun lopusta 2010-luvun alkupuolelle jatkuneella ajanjaksolla. Nato-keskusteluun osallistuvat kansanedustajat voidaan jakaa neljään ryhmään: puolestapuhujiin, pragmaatikkoihin, skeptikoihin ja vastustajiin, selviää tuoreessa väitöstutkimuksessa.
Natosta on tullut Suomelle keskeinen kansainvälisen yhteistyön kumppani helsinki.fi

kysymys Suomen Nato-jäsenyydestä on vain yksi, joskin keskeinen näkökulma Suomen Nato-politiikan selittämiseksi.