Facebook post by University of Helsinki

Millainen metsien käyttö on ilmastoviisasta lähivuosikymmeninä? Metsätalouden ilmastohyödyissä on pitkä viive. Suomen olosuhteissa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kääntyisi laskuun hakkuita kasvattamalla vasta yli sadan vuoden aikajänteellä. Tämä on ongelma, sillä IPCC:n synteesiraportit kertovat yksiselitteisesti, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus tulisi saada välittömästi jyrkkään laskuun. Lämpötilatavoitteiden väliaikainenkin ylittyminen voi olla tuhoisaa ekosysteemeille ja esimerkiksi ruokahuollolle. Nopea siirtymä biotalouteen nykyisenkaltaisella teollisuusrakenteella ei näytä kestävältä. Tutkija erittelee keinoja metsäsektorin ilmastovaikutusten parantamiseen lyhyellä aikavälillä.
Miten suunnata metsäsektorin ilmastotoimia? | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Metsillä on kiistatta suuri rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Valitettavasti kysymykseen, pitäisikö metsien käyttöä lisätä vai vähentää ilmastovaikutusten optimoimiseksi, ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Metsäsektorin on kuitenkin osallistu...