Facebook post by University of Helsinki

År 2020 träder en antagningsreform i kraft som orsakat mycket diskussion: betygsurvalet. Nästa år kommer minst 51 procent av universitetens nya studerande att få sin studieplats på basis av vitsorden på sitt studentbetyg. Man kan också söka sig till studier genom öppna universitetet eller inträdesprov.
Betygsurval är en väg bland flera till universitetet | Helsingfors universitet helsinki.fi

Det lönar sig fortsättningsvis att i första hand välja gymnasiekurser enligt sina egna intressen. Iver och motivation sporrar till framgång i studierna.