Facebook post by University of Helsinki

Kun kielentutkija Max Wahl­ström lähtee kenttätöihin tutkimaan Balkanilla puhuttavaa torlakkia, hän etsii juttukaveriksi erityisesti vanhoja naisia. He ovat usein hyviä haastateltavia, koska eivät ole käyneet armeijaa. Kolme lingvistiä kertoo, miten uhanalaista kieltä tutkitaan.
Uhanalaisen kielen tutkija koputtaa oviin ja etsii haastateltavia vaikka niityltä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Ungarinyinin, torlakin ja vepsän kieliä yhdistää kolme asiaa: niiden puhujat ovat iäkkäitä, puhuttu muoto on vahvempi kuin kirjoitettu – ja kieliä halutaan tutkia ja elvyttää, kun se vielä on mahdollista.