Facebook post by University of Helsinki

Vaikka ihmisen yleisin viestintämuoto on puhuminen, sekä kieltenopetus että testaaminen on Suomessakin keskittynyt kirjalliseen puoleen. Jatkossa yksi tapa mitata suullista kielitaitoa voisi olla artikulointinopeus eli kuinka nopeasti puhuja ääntää sanoja.
Artikulointinopeus kertoo, kuinka sujuvasti puhut vierasta kieltä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Heini Kallio etsii väitöskirjassaan yhteyksiä puheen akustisten piirteiden ja ihmisten tekemien kielitaitoarvioiden välillä. Tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa suullisen kielitaidon opetuksen ja automaattisen arvioinnin kehittämiseen.