Facebook post by University of Helsinki

För tjugo år sedan var kronisk myeloisk leukemi en dödsdom. De som insjuknade dog inom fem år efter att de fått diagnosen. Men på 1990-talet skedde ett betydande genombrott i cancerforskningen, och forskarna lyckades utveckla en riktad läkemedelsbehandling. Det finns mycket spetskunskap i Finland och grundförutsättningarna för cancerforskning är i skick. Den största utmaningen är dock finansieringen, säger professor i translationell hematologi Satu Mustjoki. Riksdagen besluter om forskningens basfinansiering och nya riksdagsledamöter väljs igen i vår. Helsingfors universitets kampanj #därförvetenskap berättar varför forskning och forskningsbaserad undervisning behövs. #siksitiede
Kortsiktig finansiering av cancerforskning skjuter upp genombrott i behandling | Helsingfors universitet helsinki.fi

Satu Mustjoki: Kortsiktig finansiering av cancerforskning skjuter upp genombrott i behandling