Facebook post by University of Helsinki

Vi har antagit 1059 studerande från 83 olika länder till våra internationella magisterprogram. Antalet antagna ökade således med 28 procent. Grattis alla som fick en studieplats!
1059 antagna till de internationella magisterprogrammen | Helsingfors universitet helsinki.fi

Helsingfors universitet antog 1059 studerande till de internationella magisterprogram som startar hösten 2020.