Facebook post by University of Helsinki

Luonnon monimuotoisuus on elinehtomme. Hel­sin­gin yliopisto tu­kee ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön esi­tys­tä maa­il­man en­sim­mäi­sen tie­de­kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta Hä­meen­lin­nan Evol­le. Olemme osallistuneet hankkeen ideoimiseen muun muassa Kentällä - In the field -työryhmän, Suomen WWF:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeace Nordenin kanssa.