Facebook post by University of Helsinki

Aiemmin luultiin, että masennuslääkkeiden vaikutukset selittyvät välittäjäaineilla, kuten serotoniinilla. Nyt tutkijoille on selvinnyt, että masennuslääkkeet sitoutuvatkin suoraan aivoperäiseen kasvutekijään, joka säätelee ihmisen hermoston kehitystä ja sen muovautuvuutta.
Uutta tietoa masennuslääkkeiden vaikutuksista: serotoniinin osuus luultua pienempi | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Uuden tutkimuksen löydökset kyseenalaistavat vallitsevan ajatustavan välittäjäaineiden, kuten serotoniinin, ensisijaisesta merkityksestä masennuslääkkeiden vaikutuksissa.