Facebook post by University of Helsinki

Suomen tavoitteena on lisätä EU-puheenjohtajuuskautensa aikana hallinnon läpinäkyvyyttä. Sitä tarvitaan, jotta EU:n legitimiteetti säilyy ja demokratia toteutuu, sanovat oikeustieteilijät. Samasta syystä pää­tös­ten vai­ku­tuksia pitää avata kansalaisille paremmin.
Mi­ten EU:sta tu­li­si kan­sa­lai­sil­le lä­hei­sem­pi? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suomen tavoitteena on lisätä EU-puheenjohtajuuskautensa aikana hallinnon läpinäkyvyyttä. Sitä tarvitaan, jotta EU:n legitimiteetti säilyy ja demokratia toteutuu, sanovat tutkijat.