Facebook post by University of Helsinki

Elonkirjon köyhtyminen tulee estää, ja Suomesta saada hiilineutraali 15 vuodessa. Ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen on meidän kaikkien vastuulla - kuinka varmistamme, että kaikilla on mahdollisuus osallistua? Tutkijat ja poliitikot etsivät yhdessä ratkaisuja tiistaina 20.10. klo 17.30-19 Tiedekulman lavalla. Katso striimi! https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/kestava-kaanne-ekologinen-yhteiskunta