Facebook post by University of Helsinki

De nordiska länderna toppar ständigt internationella jämförelser som mäter jämställdhet, frihet, trygghet och demokrati. Andra länder observerar dem för att förstå hur de lyckas med detta, samtidigt som de nordiska länderna själva diskuterar hur välfärdsmodellen klarar av globala utmaningar.
How to stay at the top? Three challenges facing the Nordic welfare model | University of Helsinki helsinki.fi

The Nordic countries regularly rank at the top of international comparisons that measure equality, freedom, security and democracy. At the same time, these countries are considering how well the welfare model can withstand global challenges.