Facebook post by University of Helsinki

Få stöd för arbetslivet redan under studietiden
Smidigt in i arbetslivet | Helsingfors universitet helsinki.fi

Hur kan jag förbereda mig för min kommande karriär och vad borde jag tänka på under studietiden för att i framtiden vara attraktiv på arbetsmarknaden? Var kan jag hitta ett jobb som motsvarar min utbildning och hur ser en bra arbetsansökan ut? Ifall du grubblar över liknande frågor kan du vända dig…