Facebook post by University of Helsinki

Käräjäoikeustuomareilla ei ole lääketieteellistä koulutusta, mutta he joutuvat arvioimaan asiantuntemustiedon luotettavuutta ja oikeellisuutta esimerkiksi liikennevakuutusten korvaustapauksissa. Väitöstutkimus kertoo, että esimerkiksi Käypä hoito -suositukset voivat ohjata voimakkaasti tuomareille syntyvää käsitystä lääketieteellisestä näytöstä.
Ulkoisilla arviointikriteereillä on vaikutusta käräjäoikeuksien päätöksiin | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kxc3xa4rxc3xa4jxc3xa4oikeuden tuomarien kokemus ja ammattitaito riittxc3xa4vxc3xa4t haastavien, asiantuntijatietoon pohjautuvien kysymysten ratkaisemiseen liikennevakuutusten korvaustapauksissa, todetaan vxc3xa4itxc3xb6stutkimuksessa.