Facebook post by University of Helsinki

Osallisuus-käsitettä käytetään usein epäselvästi työelämässä, osoittaa tuore tutkimus. Osallisuuspuhe on yksilökeskeistä ja tarkoittaa osallisuutta yksilöistä koostuvassa yhteisössä, jonka kilpailukykyä pyritään vahvistamaan.
Osallisuus on muodikas käsite, mutta mihin työntekijä osallistuu työelämässä? | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Osallisuuspuhe on usein yksilökeskeistä ja tähtää kilpailukyvyn vahvistamiseen. Käsite on muuttunut vuosikymmenten kuluessa, sanoo tutkijatohtori Ilkka Kärrylä.