Facebook post by University of Helsinki

HUS-aleella koronatestattiin väestömäärään nähden noin puolet vähemmän vieraskielisiä kuin suomea, ruotsia tai saamen kieliä äidinkielenään puhuvia. Heillä todettiin väestömäärään nähden 64 % enemmän tartuntoja, mutta kuolleisuus ei ollut korkeampaa. ”Tulokset osoittavat, että yhtenä haasteena hoitojärjestelmälle on ollut saada vieraskieliset hakeutumaan testiin ajoissa", sanoo infektiolääkäri ja kliininen opettaja Ville Holmberg.
Tuore tutkimus vieraskielisten koronainfektioista: vähemmän testattuja, enemmän tartuntoja mutta ei korkeampaa kuolleisuutta | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa analysoitiin 124 240 HUS-alueella ensimmäisen aallon aikana keväällä ja kesällä 2020 koronatestattua henkilöä äidinkielen mukaan ja arvioitiin heidän sairaalahoitotarvettaan ja kuolleisuuttaan.