Facebook post by University of Helsinki

Paksumpi lumipeite estää lintujen ruokailun pelloilla. Asutusten piirissä olevat ruokinnat tarjoavat tällöin tärkeän ravintolähteen talvehtiville linnuille. Suomessa talvehtivien lintujen määrä on lisääntynyt.
Lumiolot vaikuttavat talvehtivien lintujen elinympäristön valintaan | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan paksu lumipeite lisää talvehtivien lintujen määrää ihmisasutusten luona, mutta vähentää lintumääriä pelloilla.