Facebook post by University of Helsinki

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa keskitytään hyvinvoinnin osalta puhumaan palvelujärjestelmästä sekä taloudesta, kun taas kansalaisten terveyden edistäminen ja osallisuus jäävät sivuosaan.
Puolueiden puhe hyvinvoinnista on kapea-alaista ja talouspainotteista | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Tutkimuksen ja politiikan kentällä on käyty pitkään keskustelua hyvinvointivaltion kriisistä tai alasajosta. Silti puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa hyvinvointivaltio ja sen palvelut ovat yhä keskiössä.