Facebook post by University of Helsinki

Martin Björklund har blivit vald till årets föreläsare två gånger. Han undervisar offentlig rätt på Svenska social- och kommunalhögskolan huvudsakligen genom att ställa frågor. När studenterna får berätta själv i stället för att lyssna på en monolog anknyts de inlärda sakerna till deras egna erfarenheter. Sök till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper eller våra andra kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan 18.3-1.4.2020.
Martin Björklund: Om studenterna trivs på föreläsningen, men inte lär sig, är det lärarens fel | Helsingfors universitet helsinki.fi

Martin Björklunds undervisning blev bättre då han insåg att hans lön inte beror på hur många ord han själv säger under en lektion.