Facebook post by University of Helsinki

Alkuperäiskansat antoivat viime viikolla Helsingin yliopistossa pidetyssä konferenssissa julkilausuman, jossa he vaativat maidensa hallituksilta tukitoimia sekä esittivät suosituksia muun muassa Unescolle. – Vallitsevan yhteiskunnan täytyy kiireellisesti ymmärtää alkuperäiskansojen näkemys kulttuuriperinnöstään, historioistaan ja nykyhetkistään. Alkuperäiskansojen kulttuuriperintö on juurtunut luontoon, ja siksi sitä ei voi erottaa maaoikeuksista, sanoo alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtanen.
Alkuperäiskansojen kulttuuriperintöä ei saa erottaa maaoikeuksista | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Julkilausumassa vaaditaan tukitoimia alkuperäiskansojen kielten, historioiden, tietojen, taitojen ja kulttuuriperinnön opetukseen ja oppimiseen kaikilla koulutusasteilla.