Facebook post by University of Helsinki

I USA och Storbritannien finns det skolor där det inte är tillåtet för lärarna att röra vid eleverna, förutom i situationer när det anses riktigt nödvändigt. Enligt finländska forskare finns det många fördelar med att beröra elever i undervisningssituationer - men många lärare undviker det.
Hur får man beröra varandra i skolan? Beröring ökar förtroendet i klassen, säger en undersökning | Helsingfors universitet helsinki.fi

Får läraren ta elever i handen? Vad menar eleverna, när de knackar varandra på axeln? Forskare lyfter fram beröringens positiva inverkan i skolan.