Facebook post by University of Helsinki

Hur strej­ken på­ver­kar Helsing­fors uni­ver­si­tets verk­sam­het 28.2.2018:
Hur strejken påverkar Helsingfors universitets verksamhet 28.2.2018 | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Huvudavtalsorganisationerna JUKO ry, Pardia ry och JHL ry, som representerar universitetens personal, genomför en endagsstrejk onsdagen 28.2.2018.