Facebook post by University of Helsinki

Politiikka tukee asuinalueiden eritymistä, toteaa tuore väitös. Jakautumista lisäävät esimerkiksi "erityisryhmille" suunnatut vuokra-asunnot, arvioi väitöskirjatutkija Mika Hyötyläinen. – Asuntopolitiikka jakaa ihmiset ”normaaleihin” ja ”erityisiin”, vaikuttaen mielikuviin sosiaalisesta asuntotuotannosta ja vuokra-asuntoalueista, Hyötyläinen sanoo.
Maapolitiikka unohtaa sosiaaliset tavoitteensa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suomalaiskaupungeissa halutaan torjua segregaatiota. Valtion ja kuntien harjoittama maapolitiikka on kuitenkin ajoittain jopa luonut olosuhteet kaupunkilaisten eriytymisen voimistumiselle, ilmenee Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöskirjasta.