Facebook post by University of Helsinki

Lievittävätkö luontoelämykset palvelutaloissa asuvien ikäihmisten yksinäisyyttä? Arkikokemuksen mukaan luonnolla on virkistävä vaikutus, mutta asiasta ei ole tieteellistä tutkimusta. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/tutkimus-selvittaa-luontoelamysten-vaikutuksia-ikaihmisten-yksinaisyyteen?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Tutkimus selvittää luontoelämysten vaikutuksia ikäihmisten yksinäisyyteen | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

EU:n rahoittamassa RECETAS-hankkeessa selvitetään luontoelämysten vaikutuksia elämänlaatuun ja yksinäisyyden kokemuksiin kaupungeissa asuvilla yksinäisillä tai syrjäytyneillä. Helsingin yliopisto osallistuu hankkeeseen tutkimalla, lievittävätkö luontoelämykset palvelutaloissa asuvien i...