Facebook post by University of Helsinki

Suomessa jopa 56 prosenttia korkeakouluopiskelijoista uupuu opintojen aikana. Uupumukselta suojaavat esimerkiksi opiskeluinto, yhteisöllisyys ja oikeudenmukainen kohtelu.
Kun alkuinnostus hiipuu, puolet opiskelijoista uupuu | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Uupumus ilmenee voimakkaana väsymyksenä, kyynisyytenä, negatiivisena suhtautumisena opiskeluun ja riittämättömyyden tunteina.