Facebook post by University of Helsinki

Martin Björklund är en av de prisbelönta lärarna vars popularitet är en följd av en aha-upplevelse om att han inte får betalt enligt hur mycket han hör sin egen röst. Istället undervisar Björklund offentlig rätt på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet huvudsakligen genom att ställa frågor. I stället för att lyssna på en monolog, får studenterna berätta själv. Då anknyts de inlärda sakerna till deras egna erfarenheter. Sök nu till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper eller andra kandidat- och magisterprogram vid Helsingfors universitet. Den gemensamma ansökan stängs 3.4.2019 kl 15:00.
Martin Björklund: Om studenterna trivs på föreläsningen, men inte lär sig, är det lärarens fel | Helsingfors universitet helsinki.fi

Martin Björklunds undervisningen blev bättre då han insåg att hans lön inte beror på hur många ord han själv säger under en lektion. Björklund har fått priset Årets föreläsare två gånger från studenterna.