Facebook post by University of Helsinki

On arvioitu, että makeiden vesien eliöt ovat kokonaisuudessaan uhanalaisempia kuin eliöt maalla ja merissä. Uhanalaisuuden taustalla ovat etenkin maankäytön muutokset ja muuttuva ilmasto.
Makeiden vesien biodiversiteetille suojelu- ja tutkimusohjelma | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Maailman makeiden vesien johtavat biodiversiteettitutkijat ovat koonneet 15-osaisen ohjelman, jonka avulla järvien, virtavesien ja lampien eliöstön tutkimusta ja suojelua voidaan kehittää.