Facebook post by University of Helsinki

Rahoituksen avulla tutkijat etsivät vastauksia kolmeen kysymykseen: 1. Mikä on maankäytön muutosten vaikutus luonnon monimuotoisuuteen (ilmastonmuutoksen ohella)? 2. Miten havaittu biodiversiteettimuutos vaikuttaa ekosysteemitoimintoihin, kuten pölytykseen ja hiilensidontaan? 3. Miten eri biodiversiteetti-indikaattorit suoriutuvat moniulotteisten muutosten kuvaamisessa? Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi tutkijoillemme yhden mittavimmista suomalaisista luonnon monimuotoisuuden tutkimukselle kautta aikojen annetuista rahoituksista: 2,44 miljoonaa euroa. Paljon kiitoksia!
Mittava rahoitus suomalaiselle biodiversiteettitutkimukselle | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Helsingin yliopiston Ekologisen muutoksen tutkimuskeskukselle 2,44 miljoonan euron rahoituksen kaudelle 2023 - 27.