Facebook post by University of Helsinki

Hanna Poikonen kehitti tanssin neurotieteen väitöksessään menetelmiä, joita voisi jalostaa hyödynnettäväksi esimerkiksi Parkinsonin taudin, muistisairauksien, autismin ja kipu- ja mielialahäiriöiden hoidossa.
Tanssijan aivot reagoivat musiikkiin eri tavoin kuin muiden ihmisten| Helsingin yliopisto helsinki.fi

Ammattitanssijoiden aivot reagoivat musiikin muutoksiin refleksinomaisesti ennen kuin tanssija ehtii tulkita niitä tietoisesti.