Facebook post by University of Helsinki

Universitetsapoteket är Finlands näst äldsta företag. Det grundades som en del av Kungliga Akademien I Åbo och har flera specialuppgifter: utöver tillverkningen av ovanliga läkemedel erbjuder Universitetsapoteket också praktikplatser för farmacie studerande och ansvarar för forskningen om läkemedelsförsörjning.
Universitetsapoteket skräddarsyr läkemedel för dem som det inte finns färdiga preparat för | Helsingfors universitet helsinki.fi

Att tillverka ovanliga läkemedel är en av Universitetsapotekets specialuppgifter. Den vinst som Universitetsapoteket gör tillfaller samhället.