Facebook post by University of Helsinki

Under år 1917 arbetade studenterna aktivt för att lösgöra Finland från Ryssland. Men de var samtidigt försiktiga, eftersom de inte ville orsaka skada för universitetet eller Finland.
Studenterna och år 1917: landsförrädare eller borgensmän för självständigheten? | Helsingfors universitet helsinki.fi

Under år 1917 arbetade studenterna aktivt för att lösgöra Finland från Ryssland. Men de var samtidigt försiktiga, eftersom de inte ville orsaka skada för universitetet eller Finland. Då universitetets hösttermin ställdes in på grund av rådande livsmedelsbrist i Helsingfors, övade studen...