Facebook post by University of Helsinki

Varför talar vi så sällan om välfärdsstaten och oftare om den nordiska modellen eller det nordiska varumärket? På 1990-talet började politiken försvinna från definitionen av välfärdsstaten. Istället försökte man definiera Norden genom kulturella förklaringar. Nu pågår återigen en strid om välfärdsstatens essens, säger historiker Johan Strang.
Det nordiska varumärket ersatte välfärdsstaten – när försvann politiken från den nordiska modellen? | Helsingfors universitet helsinki.fi

1990-talet förde Norden i en identitetskris och nordiskhet omdefinierades. Nu pågår återigen en strid om välfärdsstatens essens, säger historiker Johan Strang.