Facebook post by University of Helsinki

Forskarnas nästan sekellånga havstemperaturdata och dess medelvärden avslöjar vart Östersjön är på väg, samtidigt som de också visar att temperaturen alltid skiftat i kallare och varmare perioder. Det som är annorlunda nu, är att förändringarna sker så snabbt att havets arter inte hinner anpassa sig till de nya levnadsvillkoren. https://www.helsinki.fi/sv/nyheter/klimatforandring-och-naturens-mangfald/ostersjon-kolsanka-eller-kolkalla?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Östersjön: kolsänka eller kolkälla? | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Den rekordvarma sommaren 2018 gav en konkret fingervisning om vad klimatförändringen innebär för Östersjön. När havsvattnet blir varmare förvärras övergödningsproblemet samtidigt som havet pustar ut större mängder metan och koldioxid i atmosfären.