Facebook post by University of Helsinki

Ilmastonmuutos kasvattaa virtavesien mikrobien toiminnallista monimuotoisuutta, selvisi tuoreessa tutkimuksessa. Ilmastonmuutoksesta voi siis joissain tapauksissa olla hyötyä ekosysteemien kannalta.
Ennuste virtavesien mikrobien toiminnallisesta monimuotoisuudesta valmistui | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Jokien ja purojen ekosysteemeistä uutta tietoa. Näin ilmastonmuutos vaikuttaa Euraasian virtavesien mikrobien toiminnalliseen monimuotoisuuteen