Facebook post by University of Helsinki

Opiskelijoiden kyvyt vastata omasta oppimisestaan vaihtelevat paljon. Ne, jotka osaavat säädellä omaa oppimistaan esimerkiksi suunnittelemalla ja arvioimalla, kokevat muita vähemmän opiskeluun liittyvää uupumusta.
Yliopisto-opiskelijoiden vaikeudet oppimisen säätelyssä ovat yhteydessä uupumuksen kokemuksiin | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Oppimisen säätely ja uupumus liittyvät vahvasti toisiinsa.