Facebook post by University of Helsinki

Den gemensamma ansökan har börjat. Hitta din favorit från våra svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram och sök före 30.3.2022 kl 15:00. Lycka till med din ansökan!
Sök till kandidat- och magisterprogram | Helsingfors universitet fal.cn

Helsingfors universitet har 31 kandidat- och 33 magisterprogram med finska och/eller svenska som undervisningsspråk. Dessutom kan man studera vid ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science. Du kan också välja från 36 internationella magisterprogram med engelska som und...