Facebook post by University of Helsinki

Maksuttomat verkkokurssit ja Digital Education for All –hanke ovat tarjonneet yhä useammalle mahdollisuuden hakea tietojenkäsittelytieteen opintoihin.
Kumpulan kampukselle avoimen väylän kautta yli sata uutta opiskelijaa | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Avoimen väylän kautta opintonsa aloittaa tänä vuonna Helsingin yliopistossa yhteensä 105 uutta tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa. Määrä on viidenneksen viimevuotista suurempi.