Facebook post by University of Helsinki

Jotta kasvit kukkisivat samaan aikaan kun pölyttäjät ovat liikkeellä ja linnut pesisivät silloin kun poikasille on tarjolla ruokaa, niiden on seurattava ympäristöstä saatavia vihjeitä. Ilmastonmuutoksen takia eliöt eivät pysy näiden vihjeiden vaihtelun tahdissa.
Luonnon sopeutuminen uuteen ilmastoon vaatii uutta evoluutiota | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Laaja tutkijaverkosto on osoittanut, että luonnon eliöiden elinkiertotapahtumien ajoitus – eli fenologia – ei pysy ympäristövihjeiden vaihtelun tahdissa.