Facebook post by University of Helsinki

Vi publicerade vår första rapport om och vårt första program för hållbarhet och ansvar. "Vetenskapens och forskningens betydelse för hela planetens framtid är enorm. Utan forskning kan vi varken gestalta problemen eller lösa dem", säger prorektor Tom Böhling.
Universitetet publicerade sitt första program för hållbarhet och ansvar: ”Kollektivt handlande behövs mer än ord” | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Enligt prorektor Tom Böhling har universitetet ett ansvar och en möjlighet att bygga en hållbarare framtid. Påverkan kan ske såväl genom forskning, undervisning som samhällssamverkan, men också genom vardagliga gärningar.