Facebook post by University of Helsinki

Ju mer avlägsen döden är i det egna livet, desto positivare inställning verkar människor ha till eutanasi. Professor i socialetik ser flera motstridigheter i eutanasidiskussionen.
Den svåraste frågan i samband med eutanasi: Vem definierar olidligt lidande? | Helsingfors universitet helsinki.fi

Den svåraste frågan i samband med eutanasi: Vem definierar olidligt lidande?