Facebook post by University of Helsinki

Oppikirjoissa kiinnitetään nykyisin huomiota moninaisuuteen esimerkiksi kuvituksessa, mutta usein turvaudutaan edelleen toiseuttaviin oletuksiin ja yksinkertaistaviin esitystapoihin. Tutkijat antoivat suosituksia oppimateriaalien ja opetuksen kehittämiseksi.
Kohti yhdenvertaista koulua – kulttuuri, katsomus ja kieli ovat läsnä jokaisessa oppiaineessa | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

KUPERA-hankkeessa on tutkittu, miten kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus näkyy perusopetuksen oppimateriaaleissa ja miten opetusta ja oppimateriaaleja voitaisiin kehittää.