Facebook post by University of Helsinki

Oikeusvaltio on yksi Euroopan unionin peruspilareista. Uusi tutkimushanke tarkastelee oikeusvaltion tilaa ja pyrkii etenkin tunnistamaan negatiivisia kehityskulkuja ja ongelmia. https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/oikeusvaltion-kehitys-luo-suuntaa-eun-tulevaisuudelle?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Oikeusvaltion kehitys luo suuntaa EU:n tulevaisuudelle | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Tutkimushanke hakee vastauksia siihen, miten negatiiviseen kehitykseen voidaan puuttua ja sitä kautta suojella oikeusvaltiota EU:ssa.